Forside > Nyheder Printversion Print
Billede der viser nyheder


Side 1 af 4  -  < > 

 

Ligebehandlingsnævnet siger fra nu!

I foråret oprettede Institut for Menneskerettigheder (IMR) hjemmesiden www.sigfranu.dk, hvor diskrimination og hadforbrydelser kan registreres. ..
01. november 2013

Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2012

Set lidt fra oven fortsætter tendenserne fra de foregående år. Antallet af indkomne klagesager er steget også i 2012, ..
08. august 2013Link: Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 Link: Resuméer af Ligebehandlingsnævnets afgørelser i 2012 Resuméer af Ligebehandlingsnævnets afgørelser i 2012

Kvindernes Internationale kampdag

Den 8. marts hvert år bliver Kvindernes Internationale Kampdag markeret verden over både i FN og som en national mærkedag i mange ..
07. marts 2013

Kønsdiskrimination hos frisør

Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse om, at det var i strid med ligestillingsloven, at en korthåret kvinde ikke kunne blive ..
21. december 2012

Selvstændig eller ej?

Kan personer, der ikke er lønmodtagere i traditionel forstand, være omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling? Det var temaet for ..
18. oktober 2012

Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2011

2011 var et travlt år for nævnet, ikke mindst i kraft af et stigende antal klagesager i forhold til de tidligere år, som har ..
23. august 2012Link: Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2011 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2011

Politimand i fleksjob blev forskelsbehandlet

Det kan være forskelsbehandling på grund af handicap, hvis en arbejdsgiver foretrækker fuldtidsansatte personer. En politimand ..
19. juli 2012

Ny Lov om Ligebehandlingsnævnet – få ændringer

Lov om Ligebehandlingsnævnet er ændret pr. 1. juli 2012. Det er nu præciseret, at nævnet kan behandle sager om chikane og ..
03. juli 2012

Nye pjecer om sagsbehandling i Ligebehandlingsnævnet

Når Ligebehandlingsnævnet får en klagesag, som vi skal behandle, sender vi nu en pjece, hvor klageren kan læse om sagens ..
12. april 2012

FN’s internationale dag mod racisme

Den 21. marts 1960 blev 69 sydafrikanere dræbt i Sharpeville, da politiet åbnede ild mod fredelige demonstranter, som demonstrerede mod ..
21. marts 2012


Side 1 af 4  -  < > 

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21