Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Forskelsbehandling på grund af alder, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller religiøs overbevisning, hudfarve, politisk anskuelse samt national, social eller etnisk oprindelse


Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser i konkrete klager over forskelsbehandling på grund af alder, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller religiøs overbevisning, hudfarve, politisk anskuelse samt national, social eller etnisk oprindelse.

 

Forskelsbehandlingen skal være foregået inden for arbejdsmarkedet.

 

Det er for eksempel forskelsbehandling når:

  • Du bliver chikaneret på din arbejdsplads på grund af din seksuelle orientering
  • Du ikke kommer i betragtning til et job alene, fordi du er handicappet
  • Du bliver afskediget på grund af din alder
  • Du bliver forskelsbehandlet på din arbejdsplads, fordi du er ung

 

Nævnet kan ikke behandle klager uden for arbejdsmarkedet

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forskelsbehandlingsloven ikke beskytter mod forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet. 

 

Det er nemt og gratis at klage

Du kan finde et klageskema her på hjemmesiden, som du kan udfylde og sende elektronisk. Det koster ikke noget at klage.

 

Se nævnets afgørelser

I databasen over nævnets afgørelser kan du søge på afgørelser inden for denne kategori.

 

Søg i databasen

 

 

Se seneste 4 afgørelser

Nedenfor kan du se nævnets seneste 4 afgørelser inden for alder, handicap, seksuel orientering mm.

 

 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 125 / 2014
J. nr. 2013-6810-07101 En bioanalytiker født i 1950 blev afskediget som følge af nedskæringer. Klager var den eneste bioanalytiker, der blev afskediget på afdelingen. Der blev afskediget 31 medarbejdere, hvoraf to var over ..
Læs resume Læs afgørelse
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 126 / 2014
J. nr. 2013-6810-56656 En lærer, der havde en depression, havde været sygemeldt i en periode på mere end to år, før han vendte tilbage til jobbet. Efter tilbagekomsten var hans fremmøde ustabilt, og han blev ..
Læs resume Læs afgørelse
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 127 / 2014
J. nr. 2013-6810-58641 En projektleder på 53 år blev afskediget få dage efter, at to andre kollegaer på henholdsvis 59 og 65 år var blevet afskediget. Afskedigelsen blev begrundet med, at klager ikke udførte sit ..
Læs resume Læs afgørelse
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 128 / 2014
J. nr. 2013-6810-40830 Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en 25-årig kvinde ikke blev indkaldt til jobsamtale om en stilling som klinikassistentelev. Det fremgik af stillingsopslaget, at indklagede forventede, at ..
Læs resume Læs afgørelse
 


 Læs mere

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Vi offentliggør afgørelser

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

 

Se afgørelser

I vores database kan du søge på afgørelser som nævnet har truffet om diskrimination i forhold køn, etnicitet og alder, handicap og seksuel orientering.

- Se afgørelser

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21