Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Forskelsbehandling på grund af alder, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller religiøs overbevisning, hudfarve, politisk anskuelse samt national, social eller etnisk oprindelse


Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser i konkrete klager over forskelsbehandling på grund af alder, handicap, seksuel orientering, religion, tro eller religiøs overbevisning, hudfarve, politisk anskuelse samt national, social eller etnisk oprindelse.

 

Forskelsbehandlingen skal være foregået inden for arbejdsmarkedet.

 

Det er for eksempel forskelsbehandling når:

  • Du bliver chikaneret på din arbejdsplads på grund af din seksuelle orientering
  • Du ikke kommer i betragtning til et job alene, fordi du er handicappet
  • Du bliver afskediget på grund af din alder
  • Du bliver forskelsbehandlet på din arbejdsplads, fordi du er ung

 

Nævnet kan ikke behandle klager uden for arbejdsmarkedet

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forskelsbehandlingsloven ikke beskytter mod forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet. 

 

Det er nemt og gratis at klage

Du kan finde et klageskema her på hjemmesiden, som du kan udfylde og sende elektronisk. Det koster ikke noget at klage.

 

Se nævnets afgørelser

I databasen over nævnets afgørelser kan du søge på afgørelser inden for denne kategori.

 

Søg i databasen

 

 

Se seneste 4 afgørelser

Nedenfor kan du se nævnets seneste 4 afgørelser inden for alder, handicap, seksuel orientering mm.

 

 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 49 / 2014
J. nr. 2013-6810-40986 En mand, født i 1983, havde søgt flere forskellige stillinger hos indklagede, men blev ikke indkaldt til samtale. Klager mente, at dette skyldtes hans alder. Nævnet fandt, at klager ikke havde ..
Læs resume Læs afgørelse
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 50 / 2014
J. nr. 2013-6810-42695 Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en virksomhed søgte efter en "yngre ingeniør". Klager fik medhold i klagen, men da klager ikke søgte stillingen, blev der ikke tilkendt nogen ..
Læs resume Læs afgørelse
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 51 / 2014
J. nr. 2013-6811-05175 En pædagog i fleksjob blev afskediget, mens hun var sygemeldt. Begrundelsen for afskedigelsen var hensynet til driften, idet indklagede ikke længere mente, at de kunne imødekomme klagers skånehensyn. ..
Læs resume Læs afgørelse
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 52 / 2014
J. nr. 2013-6810-16551 En pædagog blev afskediget på grund af sygdom. Klager havde i forbindelse med sit arbejde været udsat for en ulykke, hvor hun pådrog sig gener fra nakke, skulder og arm. Det fremgik blandt andet af en ..
Læs resume Læs afgørelse
 


 Læs mere

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Vi offentliggør afgørelser

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

 

Se afgørelser

I vores database kan du søge på afgørelser som nævnet har truffet om diskrimination i forhold køn, etnicitet og alder, handicap og seksuel orientering.

- Se afgørelser

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21