Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Forskelsbehandling på grund af køn


Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser i konkrete klager over forskelsbehandling på grund af køn, både inden for og uden for arbejdsmarkedet.

 

Det er for eksempel forskelsbehandling i forhold til køn, når:

  • Mænd og kvinder ikke får samme løn for samme arbejde
  • En far bliver afskediget, fordi han vil på forældreorlov
  • Når en kommune sender en afgørelse til barnets mor om f.eks. friplads, selvom det er barnets far, der har ansøgt
  • Et diskotek, en swingerklub eller en kro har forskellige priser for mænd og kvinder
  • En fodboldforening giver dårligere forhold for pigehold end for drengehold 

 

Har du talt med din fagforening?

Er du medlem af en fagforening, bør du først henvende dig til den, hvis din klage handler om forskelsbehandling i forbindelse med dit arbejde, din jobsøgning eller din erhvervsuddannelse. Din fagforening kan vælge at føre din sag for dig i Ligebehandlingsnævnet eller det fagretlige system.

 

Hvis din fagforening vil føre sagen for dig i Ligebehandlingsnævnet, skal vi have en fuldmagt fra dig.

 

Ønsker din fagforening ikke at føre din sag, kan du henvende dig direkte til nævnet. Sender du selv din klage til nævnet, vil vi bede dig oplyse, om du er medlem af en fagforening.

 

Er du ikke medlem af en fagforening?

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, kan du selv klage til Ligebehandlingsnævnet. Sender du selv din klage til nævnet, vil vi bede dig oplyse, om du er medlem af en fagforening.

 

Det er nemt og gratis at klage

Enhver kan klage til nævnet, og det er gratis at klage.

 

Se nævnets afgørelser

I databasen over nævnets afgørelser kan du søge på afgørelser inden for kategorien køn.

 

Søg i databasen

 

Se seneste 4 afgørelser

Nedenfor kan du se nævnets seneste 4 afgørelser inden for køn.

 

 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 57 / 2014
J. nr. 2013-6810-49752 En lægesekretær på en kirurgisk afdeling fik under sin barselorlov besked om, at hendes arbejdstid var blevet ændret, og at hun skulle tilknyttes et andet afsnit på afdelingen. Klager valgte ..
Læs resume Læs afgørelse
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 58 / 2014
J. nr. 2013-6810-13955 En HR-manager blev afskediget efter, at han havde indgivet ønske om forældreorlov. Begrundelsen for opsigelsen var underskud i virksomheden. Der var tidligere på året opsagt to sælgere. ..
Læs resume Læs afgørelse
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 59 / 2014
J. nr. 2013-6810-40262 Det var i strid med ligebehandlingsloven, da en revisionsassistent blev afskediget under sin graviditet. Klager blev sygemeldt i februar 2013. Under sygemeldingen orienterede hun i en mail indklagede om, at hun var gravid og ..
Læs resume Læs afgørelse
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 60 / 2014
J. nr. 2013-6811-32258 En elev blev udmeldt af VUC efter at han havde skrevet et digt, som efter indklagedes opfattelse var en krænkelse af underviseren, og klagers opførsel var en overtrædelse af skolens ordensreglement. ..
Læs resume Læs afgørelse
 


 Læs mere

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Vi offentliggør afgørelser

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

 

Se afgørelser

I vores database kan du søge på afgørelser som nævnet har truffet om diskrimination i forhold køn, etnicitet og alder, handicap og seksuel orientering.

- Se afgørelser

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21