Søg i afgørelser


Ligebehandlingsnævnets database

Her kan du søge i Ligebehandlingsnævnets afgørelser over alle former for forskelsbehandling.

 

Tidligere afgørelser og udtalelser

Afgørelser og udtalelser fra det tidligere Ligestillingsnævn samt Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er med i databasen.

 

Afgørelser fra Ligestillingsnævnet er markeret med en grøn farve og udtalelser fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er markeret med en blå farve.

 

Bemærk: Den 1. november 2013 fik Ligebehandlingsnævnets sager nye journalnumre. Skal du søge afgørelser, der er truffet før denne dato, skal du fortsat søge på det oprindelige journalnummer (xxxxxxx-xx). Skal du søge afgørelser, der er truffet efter denne dato, skal du søge på det nye journalnummer (xxxx-xxxx-xxxxx).

 

 

Du kan vælge at se afgørelserne inden for et eller flere af følgende kategorier.
 
 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende emner:
 
  Klik på nedenstående ord, hvis du ikke ønsker at søge på det alligevel.

 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende årstal:
 
 
Eller du kan søge i alle afgørelser ved at indtaste dit søgeord her:
 
 
 
 
 
De 10 seneste afgørelser
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 170 / 2014  
J. nr. 2014-6810-18751 Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en 27-årig kvinde ikke kom til jobsamtale til en stilling som kontorelev. Klager påpegede, at der i stillingsopslaget kun var anført lønniveau..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 169 / 2014  
J. nr. 2014-6811-36386 Det var i strid med ligestillingsloven, at en frisør havde forskellige priser for mænd og kvinder.   Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 168 / 2014  
J. nr. 2014-6810-21772 En psykolog ønskede at få lagt sine to barselperioder til den periode på 10 år, hun havde til at opnå autorisation. Hvis dette ikke skete, ville hun næppe kunne nå at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 167 / 2014  
J. nr. 2014-6811-33921 Klagen omhandlede en far, der ønskede oplysninger om børne- og ungeydelsen. Faderen kunne ikke få denne information, fordi ydelsen som udgangspunkt betales til barnets moder, og han dermed ikke var part i..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 166 / 2014  
J. nr. 2014-6811-26543 Klagen omhandlede en far, der telefonisk ønskede oplysninger om, hvorvidt der var udbetalt børne- og ungeydelse til familien. Faderen kunne ikke få denne information, fordi ydelsen som udgangspunkt betales..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 165 / 2014  
J. nr. 2013-6810-54759 Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at et fitnesscenter afviste klagers jobansøgning blandt andet med henvisning til hendes alder.   Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 25.000 kr.  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 164 / 2014  
J. nr. 2013-6810-28217 En gravid arkitekt blev afskediget fra en mindre tegnestue på grund af arbejdsmangel. Indklagede havde før afskedigelsen spurgt de to ansatte, om de ville være indstillede på at gå ned i tid...  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 163 / 2014  
J. nr. 2014-6810-39175 Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at klager, der er født i 1953, fik afslag på en jobansøgning alene med henvisning til sin alder.   Klager fik derfor medhold og en godtgørelse..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 162 / 2014  
J. nr. 2014-6810-20813 Det var i strid med Ligebehandlingsloven, at en gravid kvinde ikke kom i betragtning til en stilling som controller i en IT-virksomhed. Klagers jobsamtale blev aflyst, efter at hun meddelte, at hun var gravid.   Klager fik..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 161 / 2014  
J. nr. 2013-6810-28218 En BPA-hjælper blev afskediget under sin graviditet. Afskedigelsen skete efter, at klager havde meldt sig syg fra sine indledende prøvevagter på grund af graviditetskvalme. Indklagede svar hertil var, at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Har du problemer med at udskrive afgørelserne?

Nogle brugere oplever problemer med at udskrive afgørelser fra databasen. Dette skyldes, at kompatibilitetsvisning ikke er slået til for siden. For at slå kompatibilitetsvisning til skal du i menulinjen vælge "Funktioner" og herefter "Kompatibilitetsvisning". For at få menulinjen frem skal du evt. højreklikke øverst på siden og vælge "Menulinje".

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Teglholmsgade 3 2450 København SV