Søg i afgørelser


Ligebehandlingsnævnets database

Her kan du søge i Ligebehandlingsnævnets afgørelser over alle former for forskelsbehandling.

 

Tidligere afgørelser og udtalelser

Afgørelser og udtalelser fra det tidligere Ligestillingsnævn samt Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er med i databasen.

 

Afgørelser fra Ligestillingsnævnet er markeret med en grøn farve og udtalelser fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er markeret med en blå farve.

 

Bemærk: Den 1. november 2013 fik Ligebehandlingsnævnets sager nye journalnumre. Skal du søge afgørelser, der er truffet før denne dato, skal du fortsat søge på det oprindelige journalnummer (xxxxxxx-xx). Skal du søge afgørelser, der er truffet efter denne dato, skal du søge på det nye journalnummer (xxxx-xxxx-xxxxx).

 

 

Du kan vælge at se afgørelserne inden for et eller flere af følgende kategorier.
 
 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende emner:
 
  Klik på nedenstående ord, hvis du ikke ønsker at søge på det alligevel.

 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende årstal:
 
 
Eller du kan søge i alle afgørelser ved at indtaste dit søgeord her:
 
 
 
 
 
De 10 seneste afgørelser
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 38 / 2015  
J. nr. 2014-6810-57230 Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en 16-årig pige fik afslag på en ansættelse som promoter med henvisning til hendes alder. Virksomheden søgte medarbejdere på mindst 20..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 37 / 2015  
J. nr. 2014-6811-48880 Det var i strid med ligestillingsloven, at en galopbane afholdt "Damernes dag", hvor kvinder fik gratis entré mens mænd skulle betale 80 kroner.   Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 35 / 2015  
J. nr. 2014-6810-37967 En laborant blev afskediget i sin prøvetid med den begrundelse, at han ikke havde de nødvendige kvalifikationer. Arbejdsgiver var ikke bekendt med, at laboranten led af kognitive udfordringer efter, at han som..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 32 / 2015  
J. nr. 2014-6810-21129 En kontaktperson for børn og unge blev afskediget fra sit job. Hun havde efter et trafikuheld fysiske og psykiske gener. Efter en længere periode med delvis sygemelding, hvor det ikke var lykkedes hende at vende..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 27 / 2015  
J. nr. 2014-6810-43058 En køkkenmedarbejder blev afskediget fra en efterskole på grund af faldende elevtal. Afskedigelsen fandt sted 2,5 måned efter, at køkkenmedarbejderen var vendt tilbage fra barselorlov. Nævnet..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 26 / 2015  
J. nr. 2014-6810-46338 En mand med et udenlandskklingende navn bød på en bil på Den Blå Avis. Indklagede svarede på e-mail med et afslag samt udtrykket "fuck dig din muslim". Nævnet fandt, at udtrykket var et..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 25 / 2015  
J. nr. 2014-6810-59972 En mand af anden etnisk oprindelse end dansk fik afslag på sin jobansøgning til lærervikar. Nævnet fandt, at der var ikke oplysninger i sagen, der tydede på, at afslaget skyldes klagers etniske..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 24 / 2015  
J. nr. 2014-6810-46342 En lufthavnsportør, der  blev afskediget i 2004, klagede over forskelsbehandling på grund af alder og handicap. Han indgav sin klage til Ligebehandlingsnævnet mere end ti år efter afskedigelsen, og..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 23 / 2015  
J. nr. 2014-6810-27172 En 64-årig mand fik ikke forlænget sin ansættelse som kontorfunktionær, da der var behov for færre medarbejdere. Han søgte  herefter en anden stilling i virksomheden, men fik afslag, med..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 22 / 2015  
J. nr. 2014-6810-17267 En operasolist fik ikke fornyet sin ansættelse, da hun havde nået den overenskomstmæssigt aftalte afgangsalder på 56 år.  Nævnet fandt, at den fastsatte aldersgrænse var objektivt og..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Har du problemer med at udskrive afgørelserne?

Nogle brugere oplever problemer med at udskrive afgørelser fra databasen. Dette skyldes, at kompatibilitetsvisning ikke er slået til for siden. For at slå kompatibilitetsvisning til skal du i menulinjen vælge "Funktioner" og herefter "Kompatibilitetsvisning". For at få menulinjen frem skal du evt. højreklikke øverst på siden og vælge "Menulinje".

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Teglholmsgade 3 2450 København SV