Søg i afgørelser


Ligebehandlingsnævnets database

Her kan du søge i Ligebehandlingsnævnets afgørelser over alle former for forskelsbehandling.

 

Tidligere afgørelser og udtalelser

Afgørelser og udtalelser fra det tidligere Ligestillingsnævn samt Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er med i databasen.

 

Afgørelser fra Ligestillingsnævnet er markeret med en grøn farve og udtalelser fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er markeret med en blå farve.

 

Bemærk: Den 1. november 2013 fik Ligebehandlingsnævnets sager nye journalnumre. Skal du søge afgørelser, der er truffet før denne dato, skal du fortsat søge på det oprindelige journalnummer (xxxxxxx-xx). Skal du søge afgørelser, der er truffet efter denne dato, skal du søge på det nye journalnummer (xxxx-xxxx-xxxxx).

 

 

Du kan vælge at se afgørelserne inden for et eller flere af følgende kategorier.
 
 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende emner:
 
  Klik på nedenstående ord, hvis du ikke ønsker at søge på det alligevel.

 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende årstal:
 
 
Eller du kan søge i alle afgørelser ved at indtaste dit søgeord her:
 
 
 
 
 
De 10 seneste afgørelser
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 233 / 2015  
J. nr. 2015-6811-40220 Et hestemarked afholdt et arrangement, der var forbeholdt kvinder. Til arrangementet spillede et kendt dansk band, som klager ønskede at se. Til arrangementet kunne mændene i stedet for koncerten, se en..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 232 / 2015  
J. nr. 2015-6810-37136 Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en gourmetbutik søgte efter piger.   Klager fik derfor medhold.  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 231 / 2015  
J. nr. 2015-6811-04676 En kvinde blev afvist i døren til en stripklub med henvisning til sit køn. Hun var sammen med fem mænd, der allerede fik adgang til stripklubben. Nævnet fandt, at dette var i strid med..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 229 / 2015  
J. nr. 2014-6810-67121  En pædagog, født i 1952, blev afskediget fra en selvejende institution. Institutionen stod over for faldende børnetal. Lederen spurgte af flere omgange til, hvornår han havde tænkt sig at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 228 / 2015  
J. nr. 2015-6811-17463 En kvinde fik afslag på sin ansøgning til en stilling som promotor med henvisning til, at hun var under 18 år. Virksomheden havde ikke bevist, at afslaget på kvindens ansøgning hverken helt..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 225 / 2015  
J. nr. 2015-6811-25465 En bilforhandler søgte efter en mand til et fritidsjob. En kvinde søgte jobbet, og fik ikke svar på ansøgningen. Der blev nedlagt dissens i sagen. To medlemmer fandt, at bilforhandleren havde..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 224 / 2015  
J. nr. 2015-6811-18891 En mand søgte en stilling som "lagerpige" i en butik. Det var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven, at butikken annoncerede efter en "lagerpige". Butikken havde ikke påvist, at mandens..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 223 / 2015  
J. nr. 2015-6810-17498  En timelønnet servicemedarbejder i fleksjob klagede over, at han ikke blev aflønnet efter en sammenlignelig overenskomst, men fik samme løn som sine kolleger. Nævnet lagde vægt på, at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 222 / 2015  
J. nr. 2015-6810-17497  En timelønnet servicemedarbejder i fleksjob klagede over, at han ikke blev aflønnet efter en sammenlignelig overenskomst, men fik samme løn som sine kolleger. Nævnet lagde vægt på, at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 219 / 2015  
J. nr. 2014-6810-67130 En 49-årig Payroll Manager blev afskediget som led i en omstrukturering, hvor hendes arbejdsgiver centraliserede koncernens HR-funktion i en anden landsdel og outsourcede bogholderifunktionen. Efter at klager var blevet..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Har du problemer med at udskrive afgørelserne?

Nogle brugere oplever problemer med at udskrive afgørelser fra databasen. Dette skyldes, at kompatibilitetsvisning ikke er slået til for siden. For at slå kompatibilitetsvisning til skal du i menulinjen vælge "Funktioner" og herefter "Kompatibilitetsvisning". For at få menulinjen frem skal du evt. højreklikke øverst på siden og vælge "Menulinje".

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Teglholmsgade 3 2450 København SV