Søg i afgørelser


Ligebehandlingsnævnets database

Her kan du søge i Ligebehandlingsnævnets afgørelser over alle former for forskelsbehandling.

 

Tidligere afgørelser og udtalelser

Afgørelser og udtalelser fra det tidligere Ligestillingsnævn samt Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er med i databasen.

 

Afgørelser fra Ligestillingsnævnet er markeret med en grøn farve og udtalelser fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er markeret med en blå farve.

 

Bemærk: Den 1. november 2013 fik Ligebehandlingsnævnets sager nye journalnumre. Skal du søge afgørelser, der er truffet før denne dato, skal du fortsat søge på det oprindelige journalnummer (xxxxxxx-xx). Skal du søge afgørelser, der er truffet efter denne dato, skal du søge på det nye journalnummer (xxxx-xxxx-xxxxx).

 

 

Du kan vælge at se afgørelserne inden for et eller flere af følgende kategorier.
 
 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende emner:
 
  Klik på nedenstående ord, hvis du ikke ønsker at søge på det alligevel.

 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende årstal:
 
 
Eller du kan søge i alle afgørelser ved at indtaste dit søgeord her:
 
 
 
 
 
De 10 seneste afgørelser
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 116 / 2014  
J. nr. 2013-6810-24563 En jødisk mand ansat i seniorjob på et kommunalt museum klagede over, at han følte sig chikaneret på arbejdspladsen på grund af sin jødiske baggrund. Dette blev afvist af indklagede. Der..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 115 / 2014  
J. nr. 2013-6810-19838 En polsk kvinde følte sig chikaneret af nogle mandlige polske kollegaer på grund af køn og national oprindelse. Indklagede mente, at de havde gjort, hvad de kunne for at løse problemerne. Klager..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 114 / 2014  
J. nr. 2013-6810-25629 En polsk kvinde følte sig chikaneret af nogle mandlige polske kollegaer på grund af køn og national oprindelse. Hun oplevede desuden, at der var problemer med tillidsmanden og ledelsen.  Indklagede mente,..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 113 / 2014  
J. nr. 2013-6810-12910 En polsk kvinde følte sig chikaneret af nogle mandlige polske kollegaer på grund af køn og etnisk oprindelse. Hun mente ikke, at ledelsen greb ind i konflikten i tilstrækkeligt omfang. Indklagede..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 112 / 2014  
J. nr. 2013-6810-24558 En kvinde kunne ikke få del i en løntilskudspulje, fordi hun var berettiget til løntilskud efter integrationsloven og ikke efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Den indklagede kommunes..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 111 / 2014  
J. nr. 2013-6811-43560 En bulgarsk kvinde oplevede, at en kommune havde en lang sagsbehandlingstid på kontanthjælpsansøgninger. Den lange ventetid skyldtes travlhed på kommunen. Nævnet fandt, at der ikke var..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 110 / 2014  
J. nr. 2013-6810-43217 Klagen drejede sig om en rengøringsvikar, der ikke fik opgaver efter, at hun havde meddelt sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Der var to indklagede i sagen. Indklagede 1 var klagers første arbejdsplads, hvor..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 109 / 2014  
J. nr. 2013-6811-50882 En mand af halvt thailandsk afstamning blev smidt ud af en bar fordi han, ifølge dørmændene, ikke kunne opføre sig ordenligt. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i sagen, der tydede..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 108 / 2014  
J. nr. 2013-6811-39360  Klager der oprindeligt var fra Congo blev afvist fra en bar, mens hans fire nordiske venner blev lukket ind. Klager fik at vide, at der var for mange mennesker på baren. Under sagens behandling i nævnet oplyste..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 107 / 2014  
J. nr. 2013-6811-55383 Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at en kro havde en "herreportion" og en "dameportion". Der var ikke oplysninger i sagen, der indikerede, at mænd ikke kunne købe dameportioner og vice..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Har du problemer med at udskrive afgørelserne?

Nogle brugere oplever problemer med at udskrive afgørelser fra databasen. Dette skyldes, at kompatibilitetsvisning ikke er slået til for siden. For at slå kompatibilitetsvisning til skal du i menulinjen vælge "Funktioner" og herefter "Kompatibilitetsvisning". For at få menulinjen frem skal du evt. højreklikke øverst på siden og vælge "Menulinje".

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21