Søg i afgørelser


Ligebehandlingsnævnets database

Her kan du søge i Ligebehandlingsnævnets afgørelser over alle former for forskelsbehandling.

 

Tidligere afgørelser og udtalelser

Afgørelser og udtalelser fra det tidligere Ligestillingsnævn samt Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er med i databasen.

 

Afgørelser fra Ligestillingsnævnet er markeret med en grøn farve og udtalelser fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er markeret med en blå farve.

 

Bemærk: Den 1. november 2013 fik Ligebehandlingsnævnets sager nye journalnumre. Skal du søge afgørelser, der er truffet før denne dato, skal du fortsat søge på det oprindelige journalnummer (xxxxxxx-xx). Skal du søge afgørelser, der er truffet efter denne dato, skal du søge på det nye journalnummer (xxxx-xxxx-xxxxx).

 

 

Du kan vælge at se afgørelserne inden for et eller flere af følgende kategorier.
 
 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende emner:
 
  Klik på nedenstående ord, hvis du ikke ønsker at søge på det alligevel.

 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende årstal:
 
 
Eller du kan søge i alle afgørelser ved at indtaste dit søgeord her:
 
 
 
 
 
De 10 seneste afgørelser
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 188 / 2014  
J. nr. 2014-6810-20409 En mand, der havde fået afslag på bevilling af fleksjob, klagede til Ligebehandlingsnævnet, idet han mente, at afslaget var udtryk for forskelsbehandling på grund af..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 187 / 2014  
J. nr. 2014-6811-35805 Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at mænd ikke havde adgang til et fitnesscenter. Forskelsbehandling på dette område, er begrundet i et legitimt mål, der har til formål, at fremme..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 186 / 2014  
J. nr. 2014-6811-19873 Nævnet har fastslået, at reglerne om ekstra SU-klip til mødre (fødselsklip) ikke er i strid med ligestillingsloven. Nævnet henviste til, at ligestillingsloven ikke er til hinder for..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 185 / 2014  
J. nr. 2014-6810-32841 En tandlæge blev afskediget få dage efter, at han var kommet tilbage fra fædreorlov. Ved tilbagekomsten meddelte han, at han på et senere tidspunkt ville tage yderligere forældreorlov. Ejeren af..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 184 / 2014  
J. nr. 2014-6810-48354 En polititjenestemand var utilfreds med den afgørelse han modtog fra Ligebehandlingsnævnet, idet han  ikke fik medhold i sin klage. Klager mente, at afgørelsen var forkert, fordi en anden..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 183 / 2014  
J. nr. 2014-6810-06223 Det fremgik af et jobopslag vedrørende en stilling som sognepræst i to sogne, at menighedsrådene foretrak 'en mand med nogen erfaring'. Menighedsrådsrådene og stiftet henviste til, at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 182 / 2014  
J. nr. 2013-6810-49779 En 62-årig dagplejer blev afskediget på grund af faldende børnetal. Hun havde 24 års anciennitet og havde aldrig modtaget klager over sit arbejde. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 181 / 2014  
J. nr. 2013-6810-46770 En 60-årig dagplejer blev afskediget på grund af faldende børnetal. Hun havde 34 års anciennitet og havde aldrig modtaget klager over sit arbejde. Nævnet fandt, at der ikke var oplysninger i..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 180 / 2014  
J. nr. 2014-6810-39496 En 63-årig historiestuderende fik afslag på sin ansøgning til en stilling som studentermedhjælper på et museum. Museet fik 80 ansøgninger til stillingen, og vurderede at andre..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 179 / 2014  
J. nr. 2014-6810-28980 En flyttechauffør blev afskediget efter han meddelte sin arbejdsgiver, at hans kone var gravid. Klagers arbejdsgiver påstod, at de ikke kendte til, at klager snart skulle til at være far. Klager oplyste, at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Har du problemer med at udskrive afgørelserne?

Nogle brugere oplever problemer med at udskrive afgørelser fra databasen. Dette skyldes, at kompatibilitetsvisning ikke er slået til for siden. For at slå kompatibilitetsvisning til skal du i menulinjen vælge "Funktioner" og herefter "Kompatibilitetsvisning". For at få menulinjen frem skal du evt. højreklikke øverst på siden og vælge "Menulinje".

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Teglholmsgade 3 2450 København SV