Søg i afgørelser


Ligebehandlingsnævnets database

Her kan du søge i Ligebehandlingsnævnets afgørelser over alle former for forskelsbehandling.

 

Tidligere afgørelser og udtalelser

Afgørelser og udtalelser fra det tidligere Ligestillingsnævn samt Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er med i databasen.

 

Afgørelser fra Ligestillingsnævnet er markeret med en grøn farve og udtalelser fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er markeret med en blå farve.

 

Bemærk: Den 1. november 2013 fik Ligebehandlingsnævnets sager nye journalnumre. Skal du søge afgørelser, der er truffet før denne dato, skal du fortsat søge på det oprindelige journalnummer (xxxxxxx-xx). Skal du søge afgørelser, der er truffet efter denne dato, skal du søge på det nye journalnummer (xxxx-xxxx-xxxxx).

 

 

Du kan vælge at se afgørelserne inden for et eller flere af følgende kategorier.
 
 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende emner:
 
  Klik på nedenstående ord, hvis du ikke ønsker at søge på det alligevel.

 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende årstal:
 
 
Eller du kan søge i alle afgørelser ved at indtaste dit søgeord her:
 
 
 
 
 
De 10 seneste afgørelser
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 125 / 2015  
J. nr. 2014-6810-36099 En elektriker, der led af piskesmæld efter en ulykke, blev afskediget. Nævnet vurderede, at klager havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Indklagede havde i rimeligt omfang forsøgt at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 124 / 2015  
J. nr. 2015-6810-01491 En butikschef i en tøjbutik postede på sin private Instagram-profil et opslag  om  "en sød pige og supersælger" til butikken. Dette var i strid med annonceringsbestemmelsen i ligebehandlingsloven...  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 123 / 2015  
J. nr. 2014-6811-65279 En kvinde klagede over, at det kun var hendes mand, der stod som primær ejer på registreringsattesten på deres bil. Skat står for registreringen, men det er anmelderen, der bestemmer, hvem der skal..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 122 / 2015  
J. nr. 2014-6810-32511 Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en 54-årig socialpædagog blev afskediget fra et behandlingscenter på grund af besparelser. Der blev afskediget tre socialpædagoger over 40..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 121 / 2015  
J. nr. 2014-6810-32506 Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en 45-årig socialpædagog blev afskediget fra et behandlingscenter på grund af besparelser. Der blev afskediget tre socialpædagoger over 40..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 120 / 2015  
J. nr. 2014-6810-32504 Det var ikke forskelsbehandling på grund af alder, at en 56-årig socialpædagog blev varslet om afskedigelse fra et behandlingscenter på grund af besparelser. Der blev afskediget tre..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 119 / 2015  
J. nr. 2014-6810-31200 En lægesekretær, der led af følger efter en hjernerystelse, blev afskediget i henhold  til 120 sygedages-reglen. Nævnet fandt, at arbejdsgiveren på baggrund af de lægelige oplysninger..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 118 / 2015  
J. nr. 2014-6810-41666 En 68-årig socialrådgiver blev afskediget som følge af et højt sygefravær og de driftsmæssige problemer, som sygefraværet medførte. Socialrådgiveren mente, at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 117 / 2015  
J. nr. 2014-6810-31566 Klager var grund af sit synshandicap ansat i et fleksjob som fuldmægtig i et ministerium, men blev afskediget på grund af for stort fravær efter en advarsel. Det var under ansættelsen på tale, at..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 116 / 2015  
J. nr. 2014-6810-24095 En konferencevært, der var ansat på et hotel i et fleksjob, blev afskediget. Hun havde på grund af følgerne efter insulinkrævende sukkersyge fået en nyretransplantation. Hotellet henviste..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Har du problemer med at udskrive afgørelserne?

Nogle brugere oplever problemer med at udskrive afgørelser fra databasen. Dette skyldes, at kompatibilitetsvisning ikke er slået til for siden. For at slå kompatibilitetsvisning til skal du i menulinjen vælge "Funktioner" og herefter "Kompatibilitetsvisning". For at få menulinjen frem skal du evt. højreklikke øverst på siden og vælge "Menulinje".

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Teglholmsgade 3 2450 København SV