Søg i afgørelser


Ligebehandlingsnævnets database

Her kan du søge i Ligebehandlingsnævnets afgørelser over alle former for forskelsbehandling.

 

Tidligere afgørelser og udtalelser

Afgørelser og udtalelser fra det tidligere Ligestillingsnævn samt Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er med i databasen.

 

Afgørelser fra Ligestillingsnævnet er markeret med en grøn farve og udtalelser fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er markeret med en blå farve.

 

Bemærk: Den 1. november 2013 fik Ligebehandlingsnævnets sager nye journalnumre. Skal du søge afgørelser, der er truffet før denne dato, skal du fortsat søge på det oprindelige journalnummer (xxxxxxx-xx). Skal du søge afgørelser, der er truffet efter denne dato, skal du søge på det nye journalnummer (xxxx-xxxx-xxxxx).

 

 

Du kan vælge at se afgørelserne inden for et eller flere af følgende kategorier.
 
 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende emner:
 
  Klik på nedenstående ord, hvis du ikke ønsker at søge på det alligevel.

 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende årstal:
 
 
Eller du kan søge i alle afgørelser ved at indtaste dit søgeord her:
 
 
 
 
 
De 10 seneste afgørelser
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 65 / 2014  
J. nr. 2013-6811-12021  Klagen drejede sig om en sydafrikansk kvinde, der fik tilkendt brøkpension, fordi hun havde haft bopæl i udlandet i en årrække. Hun klagede over mangelfuld rådgivning fra hendes fagforening,..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 64 / 2014  
J. nr. 2013-6811-42278 En mand af afrikansk oprindelse blev bedt om at forlade en bar, kort tid efter han var kommet ind, fordi dørmanden ikke var tryg ved klager. Klagers danske venner fik lov til at blive. Der var uenighed mellem klager og..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 63 / 2014  
J. nr. 2013-6811-12990 Det var i strid med ligestillingsloven, at et træningscenter ikke tillod mænd at træne i stroptrøjer.   Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 2.500 kr.  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 62 / 2014  
J. nr. 2013-6811-12435 Det var i strid med ligestillingsloven, at en swingerklub havde forskellige priser for mænd og kvinder. Klager fik ingen godtgørelse, da der var tvivl om, hvorvidt han havde besøgt swingerklubben.  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 61 / 2014  
J. nr. 2013-6811-09457 En mand klagede over, at en swingerklub lukkede kvinder billigere ind end den pris, der fremgik på deres hjemmeside. Indklagede forklarede herefter, at de svingende priser skyldtes, at man i perioder havde særlige..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 60 / 2014  
J. nr. 2013-6811-32258 En elev blev udmeldt af VUC efter at han havde skrevet et digt, som efter indklagedes opfattelse var en krænkelse af underviseren, og klagers opførsel var en overtrædelse af skolens ordensreglement...  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 59 / 2014  
J. nr. 2013-6810-40262 Det var i strid med ligebehandlingsloven, da en revisionsassistent blev afskediget under sin graviditet. Klager blev sygemeldt i februar 2013. Under sygemeldingen orienterede hun i en mail indklagede om, at hun var gravid og..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 58 / 2014  
J. nr. 2013-6810-13955 En HR-manager blev afskediget efter, at han havde indgivet ønske om forældreorlov. Begrundelsen for opsigelsen var underskud i virksomheden. Der var tidligere på året opsagt to sælgere...  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 57 / 2014  
J. nr. 2013-6810-49752 En lægesekretær på en kirurgisk afdeling fik under sin barselorlov besked om, at hendes arbejdstid var blevet ændret, og at hun skulle tilknyttes et andet afsnit på afdelingen. Klager valgte..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 56 / 2014  
J. nr. 2013-6810-09725 En pædagogisk medarbejder blev opsagt tre uger efter, at hun havde aborteret. Indklagede fremhævede, at der havde været en del samarbejdsvanskeligheder med klager. Nævnet fandt, at der ikke var..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Har du problemer med at udskrive afgørelserne?

Nogle brugere oplever problemer med at udskrive afgørelser fra databasen. Dette skyldes, at kompatibilitetsvisning ikke er slået til for siden. For at slå kompatibilitetsvisning til skal du i menulinjen vælge "Funktioner" og herefter "Kompatibilitetsvisning". For at få menulinjen frem skal du evt. højreklikke øverst på siden og vælge "Menulinje".

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21