Søg i afgørelser


Ligebehandlingsnævnets database

Her kan du søge i Ligebehandlingsnævnets afgørelser over alle former for forskelsbehandling.

 

Tidligere afgørelser og udtalelser

Afgørelser og udtalelser fra det tidligere Ligestillingsnævn samt Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er med i databasen.

 

Afgørelser fra Ligestillingsnævnet er markeret med en grøn farve og udtalelser fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er markeret med en blå farve.

 

Bemærk: Den 1. november 2013 fik Ligebehandlingsnævnets sager nye journalnumre. Skal du søge afgørelser, der er truffet før denne dato, skal du fortsat søge på det oprindelige journalnummer (xxxxxxx-xx). Skal du søge afgørelser, der er truffet efter denne dato, skal du søge på det nye journalnummer (xxxx-xxxx-xxxxx).

 

 

Du kan vælge at se afgørelserne inden for et eller flere af følgende kategorier.
 
 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende emner:
 
  Klik på nedenstående ord, hvis du ikke ønsker at søge på det alligevel.

 
Du kan vælge at se afgørelserne inden for følgende årstal:
 
 
Eller du kan søge i alle afgørelser ved at indtaste dit søgeord her:
 
 
 
 
 
De 10 seneste afgørelser
 
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 226 / 2014  
J. nr. 2014-6811-32120 Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at et motionsløb kostede mere for kvinder end for mænd. Prisforskellen skyldtes forskellen i de to løbepakker med hensyn til mad og de drikkevarer som..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 225 / 2014  
J. nr. 2014-6810-47527 Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en kvinde ikke kom i betragtning til en stilling som pædagogmedhjælper, fordi institutionen hellere ville have en mand.   Klager fik derfor medhold og en..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 224 / 2014  
J. nr. 2014-6811-48875 Det var ikke i strid med loven om etnisk ligebehandling, at en mand af anden etnisk herkomst ikke fik eftergivet en parkeringsafgift. Klager var blevet pålagt afgiften fordi hans parkeringstilladelse ikke kunne..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 223 / 2014  
J. nr. 2014-6810-37019 En jødisk speciallæge blev afskediget fra et hospital på grund af et fald i ortopædkirurgiske patienter. Han fik herefter afslag da han senere søgte en stilling på samme hospital...  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 222 / 2014  
J. nr. 2013-6810-06526 En elektriker født i 1954 blev fyret fra sit fleksjob som reparatør i teknisk afdeling hos en supermarkedskoncern. Afskedigelsen blev begrundet med, at elektrikeren som følge af sit handicap ikke kunne..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 221 / 2014  
J. nr. 2013-6810-49744 En operatør arbejdede i fleksjob fordi han led af PTSD. Han blev afskediget efter refusionsreglerne for fleksjobbere blev ændrede. &Aelig;ndringerne medførte, at virksomheden ikke længere havde..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 220 / 2014  
J. nr. 2014-6810-02880 En kvinde med slidgigt i foden var ansat i fleksjob som IT-koordinator. Hun klagede over, at hun fik en lavere løn end sin kollega på grund af sit handicap. Da kvinden påpegede lønforskellen over for..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 219 / 2014  
J. nr. 2014-6811-41836 En fond havde til formål at virke til gavn for drenge på kanten. En af fondens aktiviteter var et drengeakademi, som var et tilbud til fagligt og socialt svage drenge. En kvinde klagede over, at akademiet kun..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 218 / 2014  
J. nr. 2013-6810-52221 En kvindes stilling blev nedlagt efter hun havde afholdt forældreorlov. Nedlæggelsen skyldtes økonomiske problemer hos hendes arbejdsgiver. Det lykkedes ikke for arbejdsgiveren, at omplacere hende, og hun..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   
Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 217 / 2014  
J. nr. 2014-6810-38367 Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en mand, der mangler højre hånd og en del af underarmen ikke kom i betragtning til en stilling som butiksmedhjælper. Der var ikke oplysninger i sagen,..  
Læs resume Læs afgørelse
 
   

 Læs mere

Kontakt og brug for hjælp

Har du brug for hjælp til at søge i databasen eller vil høre mere om en konkret afgørelser, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00. 

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Har du problemer med at udskrive afgørelserne?

Nogle brugere oplever problemer med at udskrive afgørelser fra databasen. Dette skyldes, at kompatibilitetsvisning ikke er slået til for siden. For at slå kompatibilitetsvisning til skal du i menulinjen vælge "Funktioner" og herefter "Kompatibilitetsvisning". For at få menulinjen frem skal du evt. højreklikke øverst på siden og vælge "Menulinje".

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Teglholmsgade 3 2450 København SV