Billede der viser vil du klage

Hvad kan du opnå


Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige og bindende for parterne i sagen.

 

Når sagen er afgjort får du (klager) og indklagede tilsendt afgørelsen.

 

Nævnet kan fastslå:

  • At du får medhold
  • At du får medhold og en godtgørelse
  • At en afskedigelse underkendes - kun i visse tilfælde

 

Nævnet kan ikke:

  • Udstede bøder
  • Ændre en afgørelse fra en anden administrativ myndighed
  • Behandle en sag der er afgjort ved domstolene

 

Du kan læse mere om nævnets afgørelser her

 Læs mere

Vil du klage?

- Klik her hvis du vil sende en klage

 

Hvem kan klage?

- Her kan du læse om hvem der kan klage

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Brug gerne fast klageskema

For at sikre, at nævnet får alle nødvendige oplysninger, har vi udarbejdet et klageskema, som vi anbefaler, at du bruger.

- Du kan anvende skemaet på tre måder

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21