Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Alder og handicap - Forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet


Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009, og dermed blev det også muligt gratis at få behandlet klager over forskelsbehandling på grund af hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national og social oprindelse ved et administrativt klageorgan.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at forskelsbehandlingsloven kun beskytter mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, det vil sige ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse og ved fastsættelse af løn og arbejdsvilkår. Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at behandle sager om forskelsbehandling på grund af alder, handicap, seksuel orientering med videre uden for arbejdsmarkedet.

 

Ligebehandlingsnævnet har behandlet en håndfuld sager om religion, og nogle få sager om seksuel orientering og social oprindelse.

 

Derimod har antallet af klagesager om forskelsbehandling på grund af alder og handicap været støt stigende siden Ligebehandlingsnævnet blev oprettet i 2009.

 

I 2009 afgjorde nævnet

  • 8 sager om alder
  • 2 sager om handicap


I 2010 afgjorde nævnet

  • 23 sager om alder
  • 10 sager om handicap


I 2011 afgjorde nævnet

  • 54 sager om alder
  • 18 sager om handicap

 

I 2012 afgjorde nævnet

  • 71 sager om alder
  • 18 sager om handicap

 

Mange af sagerne omhandler afslag på jobansøgninger og afskedigelser. I lidt mere end halvdelen af klagerne om forskelsbehandling på grund af alder får klagerne medhold. I sagerne om handicap har kun få klagere fået medhold.

 

Find afgørelserne i databasen

 

 

 Læs mere

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Vi offentliggør afgørelser

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21