Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Sekretariatet


Ligebehandlingsnævnet bistås af et sekretariat, som har til huse i Ankestyrelsen.

 

Sekretariatet har til opgave at forberede de sager, vi modtager til nævnsmøderne. Sekretariatet yder telefonisk hjælp og rådgivning om, hvordan en klage kan indbringes for nævnet og om nævnets praksis. Sekretariatet besvarer ligeledes generelle spørgsmål fra offentlige myndigheder og interessenter. Det drejer sig om bidrag til svar på Folketingsspørgsmål, høringssvar til offentlige udvalg og arbejdsgrupper og forespørgsler fra interessenter.

 

Ligebehandlingsnævnet er eneste administrative klagemulighed på ligebehandlingsområdet. Sekretariatet står for al sagsoplysning frem til, der træffes en afgørelse ved Ligebehandlingsnævnet.

 

Sekretariatet skal sørge for, at sagerne er tilstrækkeligt oplyst til, at nævnet kan træffe afgørelse i sagerne på fornødent sikkert grundlag.

Læs om sagens gang fra klage til afgørelse.

 

Sekretariatsmæssig afvisning

Sekreteriatet har kompetence til at afvise din klage:

 

  • hvis den ikke skønnes at være egnet til at blive behandlet i nævnet, fx hvis der ikke kan træffes afgørelse uden at parter og vidner afgivelse mundtlig forklaring
  • hvis det må anses for åbenbart, at du ikke vil kunne få medhold i sagen.

 

Sekretariatets afvisning kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet inden for en frist på 4 uger.

 

 Læs mere

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævnet og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21