Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Ligeløn


Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser i konkrete klager over forskelsbehandling på grund af køn, inden for arbejdsmarkedet.

 

Ligelønsloven

Det følger af ligelønslovens regler, at en arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Bedømmelsen af arbejdets værdi skal ske ud fra en helhedsvurdering, hvori arbejdets art, uddannelseskrav og arbejdsforhold indgår. En lønmodtager, der i strid med ligelønsloven får lavere løn end for eksempel kolleger af det modsatte køn, har krav på lønforskellen.

 

Du kan finde afgørelser om ligeløn i databasen

 

Bevisforhold

Reglerne omkring bevisbyrden er reguleret i loven. Mener en lønmodtager, at arbejdsgiveren ikke yder lige løn til mænd og kvinder, skal han eller hun kunne påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det påhviler herefter arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

 

Oplysninger om lønforhold bliver ofte opfattet som private. Det giver nogle ekstra udfordringer i forhold til bevisførelsen, idet klageren skal kunne påvise, at der foreligger en formodning for ulige lønforhold. Klageren skal ikke kun kende sine egne lønforhold, men skal også have kendskab til sine kollegers lønforhold. Det er af afgørende betydning, at det kan dokumenteres, at der har været tale om samme arbejde eller arbejde, der tillægges samme værdi.

 

I de tilfælde, hvor en arbejdsgiver giver sine medarbejdere forskellig løn, skal arbejdsgiveren kunne dokumentere, at de kriterier, som virksomheden har opstillet for lønfastsættelse, bliver brugt i praksis. Ellers kan arbejdsgiver ikke bevise, at der ligger saglige hensyn bag lønfastsættelsen.

 

Du kan læse mere om ligeløn i nævnets årsberetning for 2010.

 Læs mere

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Vi offentliggør afgørelser

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

 

Se afgørelser

I vores database kan du søge på afgørelser som nævnet har truffet om diskrimination i forhold køn, etnicitet og alder, handicap og seksuel orientering.

- Se afgørelser

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21