Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Afskedigelse under graviditet, barsel, fædreorlov mv


 

Ligebehandlingsloven og barselloven

Det er forbudt at afskedige en gravid kvinde, fordi hun er gravid. Beskyttelsen mod afskedigelse gælder for kvinder og mænd, der benytter sig af deres ret til at afholde barsel- fædre- og forældreorlov. Området er reguleret i ligebehandlingsloven og barselloven.

 

Lovene gælder ved:

  • Graviditet
  • Barsel
  • Adoption
  • Fertilitetsbehandling
  • Fædreorlov
  • Forældreorlov

 

Hvis en medarbejder efter endt orlov vender tilbage til en stilling med væsentligt ændret indhold og vilkår, kan det sidestilles med afskedigelse. Omvendt har den medarbejder, der er vendt tilbage fra orlov ikke krav på at få sit tidligere job tilbage.

 

Omvendt bevisbyrde

I den situation, hvor kvinden opsiges under barsel eller graviditet, er det arbejdsgiveren, der skal godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i kvindens graviditet. Bevisbyrden er i den situation omvendt. Den omvendte bevisbyrde er fastsat i loven for at sikre en effektiv beskyttelse mod afskedigelse af forældre og vordende forældre, der ønsker at benytte deres ret til orlov.

 

Bevisbyrden kan være tung at løfte for arbejdsgiver. Der gælder ikke tilsvarende beskyttelse mod forskelsbehandling i relation til de øvrige grunde omfattet af forskelsbehandlingslovene. Der er for eksempel ikke omvendt bevisbyrde ved afskedigelse på grund af alder.

 

Fædre, der afholder fædre- eller forældreorlov, er ligeledes beskyttet af den omvendte bevisbyrde. 

 

Delt bevisbyrde

Når barselsorloven er ophørt, gælder reglerne om delt bevisbyrde. Det betyder, at den afskedigede medarbejder skal påvise faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er sket forskelsbehandling. Hvis den pågældende kan påvise faktiske omstændigheder, skal arbejdsgiveren herefter bevise, at orloven ikke er tillagt betydning ved afskedigelsen.

  

Godtgørelsens størrelse

Ligebehandlingsnævnet fastsætter godtgørelsens størrelse ud fra klagers anciennitet, lønnens størrelse og sagens omstændigheder i øvrigt. På denne baggrund er godtgørelsesniveauet henholdsvis 6 eller 9 måneders løn.

 

 

Du kan læse mere om afskedigelse på grund af graviditet, barsel eller orlov i nævnets årsberetning for 2010.

 

 

 

 

 Læs mere

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Vi offentliggør afgørelser

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

 

Se afgørelser

I vores database kan du søge på afgørelser som nævnet har truffet om diskrimination i forhold køn, etnicitet og alder, handicap og seksuel orientering.

- Se afgørelser

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21