Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

EU-kommissionens netværk for ligestillingsorganer


I 2006 etablerede EU-kommissionen et netværk for de nationale ligestillingsorganer, der alene beskæftiger sig med forskelsbehandling på grund af køn.

 

Ligestillingsnævnet har tidligere deltaget i møder i dette forum, og Ligebehandlingsnævnet har i sagens natur overtaget pladsen.

 

Netværket kan sammenlignes med EQUINET, da formålet også her er at sikre en ensartet fortolkning af EU-lovgivningen og at lære af hinanden ved at udveksle erfaringer og "best practice" inden for områder som forskelsbehandling på grund af graviditet og barselsorlov samt manglende ligeløn mellem kønnene.

 

Nævnet deltager årligt i møder med netværket.

 

Læs mere om EU-kommissionens netværk på EU-kommissionens hjemmeside.

 Læs mere

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21