Billede der viser afgørelser

Ligebehandlingsnævnets afgørelser


Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelser i møder med deltagelse af en formand eller næstformand og to medlemmer af nævnet. Mødet er ikke offentligt, og sagens parter eller deres repræsentanter kan ikke deltage i møderne.

Se medlemmerne af nævnet

 

Når du har indsendt klagen, vil du inden for ca. 14 dage modtage et brev med en bekræftelse på, at vi har modtaget klagen. Vi har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på ca. 9 måneder. 

Læs mere om hvordan sagerne bliver behandlet i Ligebehandlingsnævnet.

 

 

Bindende afgørelser

Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige og bindende. Ligebehandlingsnævnets afgørelser kan ikke påklages til en højere administrativ myndighed. Ligebehandlingsnævnets afgørelser kan indbringes for domstolene af sagens parter.

 

Du kan læse mere om Ligebehandlingsnævnets afgørelser her

 

Læs afgørelserne

Afgørelser er anonymiseret af hensyn til sagens parter.

 

Læs mere om de tre kategorier afgørelserne er inddelt i:

 

Søg afgørelser i databasen

Du kan søge i alle Ligebehandlingsnævnets afgørelser i databasen, som også indeholder udtalelser og afgørelser truffet af Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandling og Ligestillingsnævnet.

 

 

 Læs mere

Database med afgørelser

Ligebehandlingsnævnet har en database, hvor du kan søge på afgørelser ud fra dato/emne etc..

- Se afgørelser i databasen

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21