Billede der viser love og regler

Lovområder


Ligebehandlingsnævnets kompetence til at træffe afgørelser følger af:

 • Lovbekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet - se loven her

 

Ligebehandlingsnævnet behandler sager inden for følgende lovområder: 

 • Lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ligestillingsloven)
  - se loven her

 • Lov om lige løn til mænd og kvinder (Ligelønsloven)
  - se loven her

 • Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Ligebehandlingsloven)
  - se loven her

 • Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger
  - se loven her

 • Lov om børnepasningsorlov er ophævet med virkning fra 1. juni 2011
  - se den gamle lov her

 • Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Barselloven)
  - se loven her

 • Lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (Forskelsbehandlingsloven)
  - se loven her

 • Lov om etnisk ligebehandling
  - se loven her

 

Læs lovene

Lovene kan også ses på Retsinformation.dk.

 

 

 

 

 Læs mere

Forretningsorden

- Læs nævnets forretningsorden

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.



Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21