Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Hvem træffer afgørelserne


Nævnet består af 3 dommere og 9 juridiske medlemmer.

 

Formandskab

Formand, Tuk Bagger, landsdommer

 

 

Næstformand, Henrik Johnsen, byretsdommer 

Næstformand, Finn Haargaard, byretsdommer

 

Medlemmer

Professor Ruth Nielsen

Advokat Morten Ulrich

Professor Hanne Petersen

Professor Linda Nielsen

Professor, dr. jur. Claus Gulmann

Advokat Gunnar Homann

Tidligere arbejdsretschef Einar Edelberg

Advokat Anne Kathrine Schøn

Advokat Birgit Gylling Andersen

 

Sammensætningen til møderne

I møder i nævnet deltager en formand eller næstformand, der er dommer og to medlemmer.

 

Når nævnet skal behandle principielle sager, kan formanden beslutte at udvide kredsen med yderligere to nævnsmedlemmer. 

Afgørelser bliver truffet ved stemmeflertal.

 

Fra nævnets sekretariat deltager de relevante sagsbehandlere.

 

Medlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren

Nævnsmedlemmerne er udpeget af beskæftigelsesministeren. Tre af medlemmerne er udpeget på baggrund af indstilling fra social- og integrationsministeren. Tre af medlemmerne er udpeget på baggrund af indstilling fra ministeren for ligestilling og kirke. Tre af medlemmerne er udpeget direkte af beskæftigelsesministeren.

 

Medlemmerne har særlig viden om forhold på arbejdsmarkedet og ligebehandlingslovene samt EU-retten.

 

 

 

 Læs mere

Database med afgørelser

Ligebehandlingsnævnet har en database, hvor du kan søge på afgørelser ud fra dato/emne etc..

- Se afgørelser i databasen

 

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21