Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Præsentation af Ligebehandlingsnævnet


Bliver du forskelsbehandlet, kan du klage til Ligebehandlingsnævnet.

Det er gratis at klage.

 

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling og diskrimination inden for arbejdsmarkedet på grund af:

 • Køn
 • Hudfarve og race
 • Religion eller tro
 • Politisk anskuelse
 • Seksuel orientering
 • Alder
 • Handicap
 • National oprindelse
 • Social oprindelse
 • Etnisk oprindelse

 

Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet på grund af:

 • Etnisk oprindelse 

 • Køn

 

Hvem kan klage til nævnet?

Enhver, der mener, at han eller hun bliver forskelsbehandlet, kan klage til nævnet. 

 

Nævnet består af dommere og juridiske medlemmer

 • formandskab på 3 dommere
 • 9 juridiske medlemmer

 

Læs om nævnets medlemmer

 

Ankestyrelsen er sekretariat for nævnet

Sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet er placeret i Ankestyrelsen.

 

Sekretariatets medarbejdere kan hjælpe og rådgive dig.

Læs mere om Ligebehandlingsnævnets sekretariat.

 

 

 

 Læs mere

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævnet og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21