Billede der viser vil du klage

Hvem kan klage?


Alle kan klage til Ligebehandlingsnævnet.

- Læs hvordan du klager

 

Er du medlem af en fagforening?

Hvis du er medlem af en fagforening, kan du henvende dig til den, hvis din klage er begrundet i forskelsbehandling i forbindelse med dit job eller din erhvervsuddannelse.

 

Kan din fagforening ikke føre din klagesag?

Kan eller vil din fagforening ikke indbringe din sag for faglig voldgift eller for Arbejdsretten, kan du sende din klage til Ligebehandlingsnævnet.

 

Du skal da vedlægge dokumentation for, at din fagforening ikke kan eller vil behandle din sag i det fagretlige system. Dokumentationen kan f.eks. være et brev fra din fagforening, hvor de skriver, at de ikke kan eller vil behandle din sag.

 

Få hjælp fra din fagforening

Selvom din fagforening ikke kan føre din sag, kan de hjælpe dig med at føre din sag for Ligebehandlingsnævnet.

 

Udnyt de administrative klagemuligheder

Før du kan klage til Ligebehandlingsnævnet, skal du have udnyttet eventuelle administrative klagemuligheder. Sekretariatet kan eventuelt rådgive dig.

 Læs mere

Hvem træffer afgørelsen?

- Læs om nævnet som træffer afgørelsen

 

Vil du klage?

- Klik her hvis du vil sende en klage

 

Brug gerne fast klageskema

For at sikre, at nævnet får alle nødvendige oplysninger, har vi udarbejdet et klageskema, som vi anbefaler, at du bruger.

- Du kan anvende skemaet på tre måder

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21