Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Forskellige priser for mænd og kvinder


Nævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn eller race og etnisk oprindelse uden for arbejdsmarkedet.

 

Nævnet modtager en del klager på grund af køn uden for arbejdsmarkedet, som omhandler prisforskelle for mænd og kvinder i nattelivet.

 

Det er ofte nemt for klager at dokumentere, at der er forskellige priser for mænd og kvinder, det fremgår nemlig af reklamer, hjemmesider, annoncer mv., og efter praksis stilles der ikke krav om, at klager har besøgt nat-eller swingerklubben. Det er typisk mænd, der klager i disse sager. I mange sager svarer diskoteksejeren ikke på sekretariatets henvendelser, og langt de fleste sager ender med, at indklagede får at vide, at det ikke er i orden at prisdifferentiere.

 

Ligestillingsloven overtrædes igen og igen

I en del tilfælde er det de samme diskoteker og natklubber, som fortsætter med at overtræde ligestillingsloven. Ligebehandlingsnævnet har måttet konstatere, at en godtgørelse svarende til prisdifferencen - ofte svarende til et par hundrede kroner eller fem - kun har haft ringe virkning på diskoteksejernes adfærd. Det er tilsyneladende en god forretning at prisdifferentiere. 

 

Ændret praksis - godtgørelse 2.500 kr.

Nævnet har på den baggrund ændret praksis i sager om prisforskelle.

 

Nævnet har ikke kompetence til at udstede bøder, men har mulighed for at tilkende godtgørelse. Godtgørelsens størrelse skal stå i forhold til krænkelsen og have en forebyggende virkning. 

 

Nævnet er således i en række principielle sager nået frem til, at den klager, som er blevet forskelsbehandlet i diskoteket, ved at skulle betale entré, mens gæster af det modsatte køn ikke er blevet afkrævet betaling, er berettiget til en godtgørelse. Der er i det enkelte tilfælde tale om en konkret vurdering. Godtgørelsesniveauet har hidtil været 2.500 kr. 

 

Modsat har nævnet ikke fundet, at klager var udsat for en krænkelse, der berettigede ham til en godtgørelse, i den situation, hvor klager ikke er mødt op i diskoteket, og er blevet afkrævet den højere entrépris.

 

Du kan læse om forskellige priser for mænd og kvinder i vores tidligere årsberetning.

 

 

 Læs mere

Vil du klage til nævnet?

Du kan klage til Ligebehandlingsnævnet ved at udfylde et klageskema.

- Læs mere om, hvordan du klager

 

Vi offentliggør afgørelser

Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort i anonymiseret form.

 

Se afgørelser

I vores database kan du søge på afgørelser som nævnet har truffet om diskrimination i forhold køn, etnicitet og alder, handicap og seksuel orientering.

- Se afgørelser

 

Tegn abonnement

Du kan tegne abonnement på afgørelser fra Ligebehandlingsnævnet.

- Tegn abonnement

 

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21