Billede der viser om ligebehandlingsnævnet

Equinet


Equinet er et europæisk netværk af ligebehandlingsnævn og -ombud, som har som mål at udvikle samarbejdet mellem de forskellige ligebehandlingsombud og nævn.

 

EQUINET består af 32 organisationer fra 29 lande i Europa. Stadig flere lande og organisationer kommer til. Netværket har base i Bruxelles.

 

Ligebehandlingsnævnet blev optaget som medlem af Equinet i november 2009.

 

Netværket arbejder for at styrke den fælles indsats mod diskrimination på tværs af de europæiske lande. Formålet med netværket er at hjælpe nationale ligebehandlingsorganer med at opfylde deres rolle ved at etablere en platform for udveksling af juridisk ekspertise, håndhævelse af reglerne, udvikling af "best practice" og videreuddannelse indenfor området. Endelig fungerer netværket også som et ankerpunkt for dialogen med EU-institutionerne, herunder særligt Kommissionen. Netværket er i den forbindelse også sat i verden for at lægge pres på politikerne for at sikre de nødvendige ressourcer til bekæmpelsen af diskrimination.

 

De fleste af EQUINETs medlemmer har et bredere mandat end det danske Ligebehandlingsnævn. De kan tage sager op af egen drift og fungerer som en form for national vagthund. Ligebehandlingsnævnet kan ikke tage sager op af egen drift, men er et domstolslignende organ, der træffer afgørelser om krænkelser og eventuel betaling af godtgørelse.

 

Equinet arbejder på at fremme en ensartet implementering af EU's anti-diskriminations love, og styrke beskyttelsen af ofre for diskrimination.

 

Det vil være af særlig interesse for Ligebehandlingsnævnet at følge den del af samarbejdet, der vedrører den juridiske fortolkning af direktiverne og udviklingen af "best practice". Ligebehandlingsnævnet er blevet en del af den arbejdsgruppe, der netop arbejder med dette område. Særlig relevant bliver det også for Ligebehandlingsnævnet at deltage i de forskellige former for juridiske uddannelsestilbud, der fremover udbydes af EQUINET.

 

Læs mere om Equinet på deres hjemmeside

 

 

 Læs mere

Kontakt nævn og sekretariatet

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Ligebehandlingsnævnets sekretariat på e-mail ast@ast.dk eller tlf. 33 41 12 00.Få teksten læst op Få teksten læst op
Få teksten gjort større

Vis indhold med lille skriftstørrelse Vis indhold med mellem skriftstørrelse Vis indhold med stor skriftstørrelse

Amaliegade 25 | Postboks 9080 | DK-1022 København K | e-mail: ast@ast.dk | Åbningstid: Man-fre kl. 9-15 | Tel: 33 41 12 00 | EAN nr. 57 98 000 35 48 21